Архив новини

Какво правим, за да превърнем Родопите в едно по-диво място

Египетски лешояд

В миналото египетският лешояд е бил повсеместно разпространен на територията на България и Гърция с многобройна численост. На територията  на страната е установен дори по тепетата в Пловдив. Днес Балканския полуостров приютява по-малко от 90 двойки, като една от най-сигурните крепости на вида са Източните Родопи. Видът е включен в Червената книга на България и … Continued

Благороден елен

Благородният елен, заедно с останалите диви копитни, играе важна роля в поддържането на откритите пространства в горите и пасищата. Пасищата привличат множество насекоми, земноводни, влечуги, птици, дребни бозайници – важна брънка от хранителната верига за други видове. От своя страна едрите тревопасни са основен хранителен ресурс за хищниците и лешоядите. По този начин възстановяването на … Continued

Вълк

В Източните Родопи се намира една от най-стабилните популации на вълка  на Балканите. Това се дължи отчасти на все още практикуващото се в района екстензивно животновъдство. Десетилетия наред вълкът е ожесточено преследван и унищожаван с всякакви средства (отстрелване, отравяне, улавяне с капани и т.н.). Постепенно числеността му намалява и в края на 60-те и началото … Continued

Коник

Конете Коник (equus caballos), които живеят на свобода в Източните Родопи, са възстановка на тарпана (Equus ferus ferus). Породата, реинтродуцирана в България произлиза от полски проект за възстановяване на подобни на тарпана коне. Известни са като коник, което на полски означава малък кон  известен като евразийски див кон – изчезнал подвид на дивия кон. В … Continued

Eлен лопатар

Еленът лопатар играе ключова роля в нашите усилия върнем дивата природа в Източните Родопи. Елените помагат за поддържането на  мозаечния пейзаж на Източните Родопи, което е от огромно значение за опазването на богатото биоразнообразие на този регион. Остатъците от умрели елени лопатари са важна хранителна база за белоглавия, египетския и черния лешояд. Увеличаването на популацията … Continued

Зубър

Европейският бизон, както е известен още зубърът, прилича на северноамериканския си братовчед. Това е и най-голямото тревопасно животно в Европа и ключов вид за отворените горски екосистеми. Зубърът се е превърнал в един от символите на природозащитата в Европа. Неговата история е пример за това как само в рамките на сто години един вид може … Continued