Stories tagged: елен лопатар

Продължават дейностите за възстановяването на благородния елен и елена лопатар в Източните Родопи

Продължава работа по връщането на благородните елени и елените лопатари в дивата природа на Източните Родопи. През февруари в района на Студен кладенец бяха транспортирани и освободени девет благородни елена. Те се чувстват много добре и вече опознават района.