Архив новини

Какво правим, за да превърнем Родопите в едно по-диво място

Дарение дава нов тласък за завръщането на черните лешояди в българската част на Родопите

Грантът на козметичната компания Lush ще бъде използван за финансиране на програмата за реинтродукция на черни лешояди. Програмата цели да създаде нова гнездова колония в Родопите, ключов район за възастаноявяване на дивата природа (rewilding).

Над 4300 птици от 22 вида на тазгодишното Среднозимно преброяване в Източните Родопи

4373 броя водолюбиви птици от 22 вида бяха преброени от екипи на Фондация По-диви Родопи и Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) на традиционното Среднозимно преброяване на водолюбивите птици във водоемите по долината на река Арда, Източните Родопи през почивните дни.

Пет площадки за подхранване помагат за опазване на лешоядите в гръцката част на Родопите

Пет площадки за подхранване или т.нар. лешоядски „ресторанта“ бяха изградени от началото на годината, с което екипа на WWF Гърция се надава да помогне за по-сигурното бъдеще и увеличаване на популацията на лешоядните птици в района.

Завръщането на дивата природа: решение за климатичната криза и загубата на биоразнообразие

Днес природозащитни организации от 15 европейски държави призовават за една по-дива Европа и включването на rewilding като един новаторски консервационен подход в Европейската зелена сделка и Стратегията ЕС за биологичното разнообразие след 2020 г. Завръщането на дивата природа има потенциал за значително смекчаване на последиците от изменението на климата и кризата с намаляващо биологично разнообразие.

Държавни институции и неправителствени организации обединяват усилия срещу незаконното използване на отрови в природата

България е на път да приеме една от най-важните национални стратегии за опазване на биоразнообразието и изчезващите видове – тази за борба с незаконното използване на отрови и отровни примамки в природата.

След векове отново зубри на свобода в България

Зубрите вече са извън адаптационната ограда и се отглеждат контролирано в Дивечовъден участък „Студен кладенец“ към Национално ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“. За животните продължават да се полагат грижи и се води ежедневен мониторинг на поведението им.

Eкипът на LIFE Vultures участва в Европейската конференция за лешоядите в Португалия

Част от екипа на  LIFE Vultures, сред които представители на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), фондация По-диви Родопи и WWF-Гърция, взе участие Европейската конференция за лешоядите (European vulture conference), която се проведе миналата седмица в Албуфейра, Португалия.

Продължава работата за обезопасяване на електрически стълбове, застрашаващи птиците в Източните Родопи

Обезопасяването на рискови за птиците електрически стълбове в Източни Родопи продължи и през това лято. Очаква се съвместната работата на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и “Електроразпределение Юг“ ЕАД да продължи до края на годината и в резултат да бъдат изолирани общо 170 стълба както и монтирани 150 дивертора.