Eкипът на LIFE Vultures участва в Европейската конференция за лешоядите в Португалия

Част от екипа на  LIFE Vultures, сред които представители на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), фондация По-диви Родопи и WWF-Гърция, взе участие Европейската конференция за лешоядите (European vulture conference), която се проведе миналата седмица в Албуфейра, Португалия.

По време на четиридневната конференция бе представена и работата на екипа в рамките на проект „Опазване на черните и белоглавите лешояди в Родопите“.
Снимка: БДЗП
По време на четиридневната конференция бе представена и работата на екипа в рамките на проект „Опазване на черните и белоглавите лешояди в Родопите“.
Снимка: БДЗП

Конференцията събра над 240 експерти и учени, които взеха участие в  72 беседи, осем симпозиума и редица други съпътстващи събития, включително и три екскурзии. По време на по-артистичната част от конференцията бяха показани 34 плаката, а петима художници споделиха своите творчески виждания и творби, свързани с лешоядите, предизвикателствата пред тяхното опазване. Oрганизатори на мащабното събитие бяха Vulture concervation foundation, партньори по проекта „Опазване на черните и белоглавите лешояди в Родопите“.

По време на четиридневната конференция бе представена и работата на екипа  В беседата, в която участие взеха около 150 души от Европа, Африка, Азия и Северна Америка, бяха показани коридорите за движение на редките птици, както и най-често посещаваните от черни лешояди районите в България. Внимание бе отделено и на тенденциите и репродуктивни показатели на популацията на белоглавия лешояд в Източните Родопи и значението на дивите и домашните копитни животни като естествени източници на храна за вида. Проведена бе и допълнителна среща с колеги от балканските страни, за да се обсъдят възможностите за по-добър обмен на информация по програмите за мониторинг и маркиране, които се изпълняват във всяка страна.

Част от екипа пред плаката на едрите лешояди в България.
Снимка: БДЗП

В последния ден на конференцията екипът посети новосъздадена колония на черни лешояди в източна Португалия. Понастоящем колонията се състои от 10 гнездящи двойки, като на мястото има и допълнителни площадки за подхранване.  Колонията се намира в голям ловен резерват, където има над 1300 благородни елени, които осигуряват добри възможности за естествено хранене  на белоглави и черни лешояди. Освен това мястото се посещава от птици от  по-далечни колонии в съседна Испания. Нашият екип обмени опит от своите дейности като подхранване, изграждането на изкуствени гнезда и други съвместни дейности с екипа на Лигата за защита на природата, чиито усилия направиха възможно възстановяването на видовете в този район.

“Събитието се оказа чудесна възможност за хора, посветени на изследването и опазването на лешоядите, да се срещнат и обменят опит и знания. Бяха обсъдени нови възможности за сътрудничество, които отварят поле за по-успешна природозащитна работа в бъдеще”, коментира Волен Аркумарев от БДЗП.

Една от основните цели на LIFE проекта „Опазване на черни и белоглави лешояди в Родопите“ (LIFE14 NAT / NL / 000901) е възстановяването и по-нататъшното разширяване на популациите на черен и белоглав лешояд в тази част на Балканите. Проектът е партньорска инициатива на Rewilding Europe, Българското дружество за защита на птиците, фондация По-диви Родопи, WWF-Greece, Фондация за опазване на лешоядите и Гръцкото орнитологично дружество.

 

Още истории