Увеличава се броят на елените в Източните Родопи

Броят на благородните елени в Източните Родопи се увеличава. В момента популация наброява между 80–100 животни. Това показват данните от пролетния мониторинг на експерти от По-диви Родопи.

Женски и мъжки благороден елен
Снимка: (с) Богдан Боев

 Най-голяма е числеността им в Студен кладенец, където фондацията от години работи успешно с ДУ “Студен кладенец” и благодарение на съвместните усилия броят им достигна 60-80 животни. Следващото преброяване ще се проведе в началото на следващата година. Тогава и ще могат да се отчетат и по-ясни тенденции в популациите в района.  

Данните от наблюденията на животните на терен се допълват с информация, която е се събира чрез използването на проследяващи технологии.  Движението на част от благородните елени и елени лопатари се следва ежедневно благодарение на GPS-GSM предаватели, които се поставят при пускането и освобождаването на нови животни в района. Освен проследяващите средства ценна информация предоставят и фото-капани, които се поставят в близост до често посещавани животински пътеки. Информация за положението и състоянието на животните се събира и с помощта на местните жители.  

  Освободените през последните няколко години елени вече се разселват, както в района на Източните Родопи, така и в западната им част. Това е естествени процес и част от освободените последните няколко години елени са разпръснати и в други две области: едната е разположена на север от град Хасково, а втората западно от град Джебел. Там се забелязва вече интересен и очакван процес. Част от благородните елени вече са се смесили с популации от  Западните Родопи. Тези две групи са все още малки, но растящи и наброяват повече от 20 животни. Екипът ни очаква новото поколение от малки еленчета в края на май и началото на юни, което по всяка вероятност ще доведе до допълнително увеличение на съществуващата популация.

Група благородни елени, “уловени” на фото-капан.

 Подобни са и тенденциите при елените лопатари, които са по-многочислени в района. В последните години в района са освободени повече от 400 животни, за да подсилят съществуващата популация в района. В момента освободените животни са оформили най-малко три отделни популации. Популацията в близост до Маджарово наброява около 150 животни в началото на 2020 г. Популацията край Кърджали (Черноочене) наброява най-малко 80-120 животни, разпространени в четири различни места. Популацията край Тинтява се състои от поне 60-70 животни в началото на 2020 г. 

 Биологичното разнообразие в Родопите е едно от най-богатите в Европа, като за това решаваща роля имат дивите тревопасни животни, сред които и елените лопатари и благородните елени. Тези животни поддържат множество видове в характерния за Родопите мозаечен ландшафт. Връщането на лопатарите дава шанс както за възстановяване на дивата природа, така и за превръщането на Родопите в желана туристическа дестинация в България. 

Възстановяването на популацията от елени лопатари и благородни елени се осъществява рамките на проекта „Опазване на черните и белоглавите лешояди в Родопите“, разработен от Rewilding Europe, в партньорство с Фондация По-диви Родопи, Българското дружество за защита на птиците. Проектът е финансиран по програмата LIFE на ЕК. 

Още истории