Още 20 елени лопатари се заселиха в района на Маджарово

От началото на седмицата в района на Натура зона Маджарово се заселиха още 20 елени лопатари. Те ще се присъединят към група от над 50 животни, които бяха освободени там преди година.

През последните няколко години в района на Източните Родопи са освободени над 170 животни.
Снимка: Мехмед Пайтар

С тази сравнително голяма група се постави началото на усилията на екипа на По-диви Родопи за възстановяване на вида в района на Маджарово и язовир Ивайловград, откъдето видът е изчезнал преди повече от хилядолетие. Фондацията работи в сътрудничество с местни ловни сдружения и СЛРБ oт години за възстановяване на елена лопатар и благородния елен в Източните Родопи.

Преди да бъдат освободени, животните ще прекарат известно време в ограда за адаптация, което ще им позволи да свикнат с новото място постепенно. Meждувременно лопатарите ще бъдат под постоянно наблюдение от екипа и експертите, които сътрудничат за връщането на животните в района. Районът в Натура зонота около Маджарово е специално подбран, като в избора на мястото е взето предвид наличието на достатъчно храна и добри условия за естествено разселване.

Еленът лопатар е бил широко разпространен в миналото по българските земи. Той е изобразен на няколко тракийски съкровища като Панагюрското и Луковитското, а негови костни останки са открити в почти всички български праисторически населени места. Предполага се, че е бил изтребен от човека през ранното средновековие. В началото на миналият век е започнало неговото възстановяване в България.

Връщането на лопатарите дава шанс както за възстановяване на дивата природа, така и за превръщането на Родопите в желана туристическа дестинация в България. “Надяваме се туристите да могат да се насладят освен на полета на белоглавите лешояди, които са емблематични в района, така и на гледката на тези прекрасни животни каквито са лопатарите“, коментира Стефан Аврамов, експерт от фондация “По-диви Родопи”.

Биологичното разнообразие в Родопите е едно от най-богатите в Европа, като за това решаваща роля имат дивите тревопасни животни, сред които и елените лопатари и благородните елени. Тези животни поддържат множество видове в характерния за Родопите мозаечен ландшафт.

През последните няколко години в района на Източните Родопи са освободени над 170 животни. Възстановяването на популацията от елени лопатари и благородни елени се осъществява рамките на проекта „Опазване на черните и белоглавите лешояди в Родопите“, разработен от Rewilding Europe, в партньорство с Фондация По-диви Родопи, Българското дружество за защита на птиците. Проектът е финансиран по програмата LIFE на ЕК.

Още истории