КАРТАЛИ 2019 търси своите млади изследователи!

За поредна година природозащитен лагер КАРТАЛИ търси своите млади изследователи. Ако искате да откриете магията на Източни Родопи, да научите какво е да си биолог, природоизследовател и откривател, Природозащитен лагер „КАРТАЛИ 2019” е за вас!

Reptile monitoring

От 10 до 15 май, участниците ще имат възможност да работят с някои от най-добрите експерти в сферите на проучване на птици, влечуги и земноводни, растения и др. По-специално внимание ще обърнем на лешоядите, тъй като ще бъдем съвсем близо до гнездяща колония на белоглави лешояди.  Ще научим как се откриват отровни примамки за животни в дивата природа, как и с каква цел се улавят и опръстеняват птиците, как се маркират сухоземните костенурки, има ли орхидеи в Източни Родопи и други. Ще гледаме елени, зубри и ще помагаме в дейности на ловното стопанство „Студен кладенец”.

Все още не сте решили да участвате?! Подготвили сме и вечерна програма с интересни презентации под открито небе. А дискусиите могат да продължават дълго около лагерния огън.

За да участвате, е необходимо да попълните регистрационния формуляр най-късно до 4ти май!

Събитието е подходящо за студенти по биологични науки и любители на природата, които искат да научат повече за проучването и опазването ѝ. Местата са ограничени. В събитието ще имат възможност да вземат участие до 50 души, като студентите и заявилите участие за целия период на лагера ще бъдат с предимство. Одобрените участници ще получат имейл с потвърждение до 6ми май 2019 г. Ако имате нужда от повече информация, пишете на anton.stamenov@bspb.org.

А ето само част от експертите, които ще ни помогнат да разберем по-добре природата около нас:

Д-р Никола Дойкин

Главен експерт фауна към Дирекция на Природен парк “Витоша”. Има над 10 години изследователска работа с едри хищници – проследяване, телеметрия, фотокапани и др. Той ще демонстрира на участниците в Образователен лагер „Картали 2019” различни методи за определяне и проследяване на бозайниците на терен.

Д-р Никола Дойкин по (радио) следите на дивото.
Снимка: Личен архив

Емилия Вачева

Емилия Вачева е херпетолог от Националния природонаучен музей на  БАН. Занимава се с изследване и опазване на влечуги и земноводни, както и популяризиране на групата.  В момента работи по научна дисертация свързана с пространствени и хранителни взаимоотношения между представители на  семейства Същински гущери, Безкраки гущери и Сцинкове. На „Картали 2019” ще води теренната работа на групата по Херпетология.

Емилия Въчева
Снимка: Личен Архив

 

Д-р Димитър Димитров

Работи като главен асистент в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН. Орнитолог. Научната му работа е свързана с изследване на маларията при птиците, разнообразието и еволюцията на кръвните паразити по птиците. По време на лагера ще бъде ръководител на група за опръстеняване на птиците.

Д-р Димитър Димитров
Сн. Златин Трендафилов

Д-р Мария Наумова

Главен асистент в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН. Експерт по таксономия, фаунистика и екология на паякообразни, с приоритет паяци. За пръв път по време на лагер „Картали”, участниците ще имат възможност да се включат в теренни занимания по Арахнология  и да научат интересни факти за тайнствения живот на представителите от клас Паякообразни, които се срещат в района.

Д-р Мария Наумова
Снимка: Личен Архив

Юлиaн Маринов  

Главен уредник и завеждащ отдел Ботаника към Регионален Природонаучен Музей – Пловдив. С негова помощ, участниците в групите по Ботаника, ще имат възможност да се запознаят с интересни видове растения в района на лагера, тяхната биология и белези за определяне и класификация.

Юлиaн Маринов
Сн. Кристиан Александров

Волен Аркумарев

Отговорник природозащитни дейности по проект LIFE “Опазване на черния и белоглавия лешояд в трансграничните райони на Родопите” на Българско дружество за защита на птиците. Той ще ръководи група за мониторинг на локалната колония на белоглави лешояди в района в част от дните на лагера.

През настоящата година разходите за експертите по лешоядите, проучване на птици, природозащитните дейности, храна, настаняване и координация на образователния и природозащитен лагер се осигуряват от проект LIFE 14 NAT/NL/901.

От участниците ще бъде събрана допълнителна такса за да се покрият разходите по полевите обучения за проучване на растения, пеперуди, земноводни и влечуги, както и за използването на каяци, лодки и екипировка за плаване в язовира. Таксата ще бъде 35 лв., като членовете на БДЗП ползват отстъпка и заплащат 25 лв такса.

УСЛОВИЯ на лагера:

  • Настаняване – палатков лагер на брега на язовир Студен кладенец в Източни Родопи в сърцето на защитена зона “Студен кладенец”
  • Всеки трябва да си осигури средствата за къмпингуване – палатка, спален чувал и шалте.
  • Всеки трябва да си осигури пособия за хранене – чиния, купа, нож, вилица, лъжица и тн.
  • Участниците поемат пътните си разходи до лагера.
  • Всички участници трябва да са пълнолетни! Непълнолетни участници биха могли да вземат участие в лагера само с пълнолетен придружител и декларация от родител.
  • Храната се осигурява от организаторите от първия ден вечерта до шестия ден сутринта.
  • Всички участници заплащат еднократна такса в размер на 35 лева за организация на допълнителни за лагера събития. Членове на Българско дружество за защита на птиците ползват отстъпка от таксата и ще заплащат 25лв. Ако желаете, може да станете член на БДЗП на място.
  • Всеки участник трябва да е подсигурен с ентусиазъм и добро настроение!

Очакваме ви!

Природозащитните дейности по опазване и изследване на лешоядите и цялостната координация на лагер „Картали 2019” се организира в рамките на проект „ Опазване на черните и белоглавите лешояди в Родопите“, (LIFE 14 NAT/NL/901), финансиран по програма LIFE на ЕС.

 

 

Още истории