Експерти от няколко стани обсъдиха опасностите от използването на незаконни ветеринарни препарати и лекарствени средства за лешоядите в Европа

Международна среща за опазване на лешоядите и въздействието на ветеринарните лекарствени продукти върху тях събра повече от 60 експерти от Испания, Франция, Италия, Израел, Северна Македония, България и Гърция.

Снимка: Vulture conservation founation
Отравянето на диви животни при употребата на нелегални препарати и лекарствени средства е една от големите заплахи за дивите хищни птици.
Снимка: Стефан Аврамов

В края на февруари Фондация за опазване на лешоядите (Vulture conservation foundation) с подкрепата на WWF Гърция и Управителния орган на националния парк Dadia бяха домакини на двудневната международна работна среща в Dadia, Гърция, която се проведе в рамките на проект „Опазване на белоглавите и черните лешоядите  в Родопите“ (LIFE Vultures).

Отравянето на диви животни при употребата на нелегални препарати и лекарствени средства е една от големите заплахи за дивите хищни птици. Често това е умишленото и незаконно действие на директно поставяне на токсични продукти в природата, което цели да се намали числеността на вълците, лисиците бездомните кучета всякакви други дребни хищници. Заедно с тях обаче жертва на отровите стават и други животни като мишелови, орли, лешояди, порове и други по-малки хищници.

Над 60 различни участници – ветеринарни лекари, специалисти токсиколози и представители на държавни учреждения и органи от България и Гърция взеха активно участие в сесиите по време на двудневното събитие. На семинара присъстваха и представители на Фондация за опазване на лешоядите VCF, Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), Зелени Балкани, Фонд за дивата флора и фауна (FWFF), WWF Гърция, Гръцко орнитологично дружество и други. В семинара участваха и представители на държавните агенции, занимаващи се с контрола на ветеринарномедицинските препарати, включително Министерството на развитието на селските райони в Гърция, регионалните служби по горите и ветеринарните служби и регионалните органи за управление на 3 национални парка. „Семинарът беше ползотворен от гледна точка на анализа на пробите и как да се интерпретира информацията, получена от пробите”, коментира Добромир Добрев, координатор на проекта LIFE Vulture. Едно от заключенията, направени по време на семинара, беше необходимостта от дългосрочно събиране на проби и анализ на повече мъртви птици. Събраните данни биха били много полезни за проследяване на натрупването на различни замърсители в кръвта и затова планират усилията за опазване в бъдеще.

Един от акцентите беше заключителната дискусия за това как да се подобри способността за скрининг за отравяне, в резултат на излагане на ветеринарномедицинска дейност в България и Гърция, за да се защитят черните и белоглавите лешояди в Родопите. Специално внимание беше отделено на въздействието върху лешоядите на диклофенак, противовъзпалителното лекарство, дадено на животните от представители на Балканите. Експертите също сравниха националните програми за скрининг за отравяне и бяха информирани за последните изследвания от изследователи от Университета на Барселона за заплахата от ветеринарни продукти и потенциалната им токсичност за лешоядите в Испания.

Още истории