Белоглавите лешояди в Източните Родопи достигнаха близо 100 двойки

Общо 99 двойки от застрашения в страната ни вид бяха преброени при редовния мониторинг на популацията на белоглавия лешояд по долината на река Арда от експертите на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).

Снимка: Пламен Добрев

 

Това са с три двойки повече в сравнение с миналата година. През февруари екипите на БДЗП посетиха всички известни настоящи и исторически находища на вида в Източни Родопи и установиха 99 заети гнезда като 83 двойки вече мътят, а останалите все още са в процес на строеж и ремонт на гнездата. Вторият етап от мониторинга ще се проведе през май месец, за да се види и броят на малките. Белоглавите лешояди снасят само едно яйце в периода януари – февруари, като малкото се излюпва през март или април.

По време на мониторинга екипът на БДЗП стана свидетел и на брачно поведение на две двойки черни лешояди на площадките за подхранване на ловно стопанство „Студен кладенец“ и при село Поточница. Черните лешояди не гнездят в страната от десетилетия, но много птици от единствената колония на вида на Балканите в Дадя, Гърция, се хранят на площадките за подхранване в България, основно в Източни Родопи. Подобрената хранителна база, засилените природозащитни мерки, целенасочените усилия за привличането им близо до долината на река Арда, както и наблюдаваното брачно поведение на птици последните сезони, засилват надеждата за възвръщането и на този величествен вид като гнездящ у нас отново.

Първите систематични данни за вида са събрани от БДЗП още в средата на 80-те години, когато започват и пилотните в България изкуствени подхранвания. Оттогава насам редицата преки природозащитни мерки, предприети от БДЗП в Източни Родопи, позволи постепенното увеличение на колонията на белоглавите лешояди от 10 двойки през 1991 г. до 99 двойки през настоящата 2020 г. Опазването на белоглавия лешояд в Източните Родопи е една от най-успешните природозащитни инициативи в България.

В момента дейностите по опазване на белоглавите лешояди в Източни Родопи се извършват в рамките на LIFE проект  “Опазване на черните и белоглавите лешояди в Родопитe”, изпълняван от Rewilding Europe в партньорство с Българското дружество за защита на птиците и фондация По-диви Родопи.

 

Още истории