Черен лешояд открит мъртъв в гръцката част на Родопите

Черен лешояд бе открит мъртъв в гръцката част на Родопите по-рано този месец. Екипът за борба с отровите на WWF Гърция – Ела и нейния четирикрак партньор Кико – получават сигнал за черен лешояд със сателитен предавател, който изпраща сигнали от една и съща позиция в продължение на два дни.

В края на 2017 г. бяха открити мъртви други две птици.

Сигналът отвежда екипа в гръцката част на Източните Родопи, извън границите на националния парк Дадя. Птицата е млада и е маркирана от екип на Национален парк Дадя в края на 2017 г. Лешоядът по всяка вероятност е загинала от сблъсък с електропроводите, като допълнително проби са изпратени и  в лаборатория за изключване на други възможни причини за смъртта. „Най-вероятно лешоядът се е опитал да излети от билото в близост до електрическите стълбове и се е блъснал в жицата при опита си да набере височина“, коментират експерти от Българското дружество за защита на птиците.

Птицата е била открита от Лешоядът по всяка вероятност е загинала от сблъсък с електропроводите.
WWF Greece

Това е често явление, най-вече при големите хищни и водолюбиви птици, които летейки могат да се сблъскат с жиците. В повечето случаи подобни инциденти стават когато самите жици остават на фона на склон, гора или друга местност, като птиците не успяват да различат проводника на фона на естествената растителност. За предотвратяване на подобни инциденти се поставят дивертори. Това са фосфорисциращи и слънце отразяващи пластинки, които се окачват по дължината на жиците и по този начин ги правят видими за птиците прелитащи към тях.

В рамките на LIFE проекта “Опазване на черните и белоглавите лешояди” в българската част на Родопите са идентифицирани над 120 стълба, опасни за птиците и лешоядите. На една от идентифицираните електропреносни линии през 2012 г. е открит загинал белоглав лешояд поради сблъсък с електропровод. След приключване на дейностите по проучване на опасните електроразпределителни мрежи през 2017 г. през следващите месеци и години следва тяхното обезопасяване. По този начин ще се намали риска от токов удар и сблъсък на лешоядите с рисковите електропреносни линии. В българската и гръцката част на Родопите в рамките на проекта „Помощ за египетския лешояд“ вече са обезопасени редица потенциално опасни за лешоядите електрически стълбове, близо до гнездата им и в местата често използвани при търсене на храна. За съжаление редица изследвания показват, че електро-преносните мрежи по света остават причина за смъртта на стотици хиляди птици годишно. Особено лесна жертва на късо съединение стават млади и все още неопитни в полета птици.

Припомняме, че единствената колония на черния лешояд на Балканите се намира в Националния парк Дадя в гръцката част на Родопите, на около 25 км от границата с България.

Още истории