Пет площадки за подхранване помагат за опазване на лешоядите в гръцката част на Родопите

Пет площадки за подхранване или т.нар. лешоядски „ресторанта“ бяха изградени от началото на годината, с което екипа на WWF Гърция се надава да помогне за по-сигурното бъдеще и увеличаване на популацията на лешоядните птици в района.

След 9 месеца експлоатация на площадките са регистрирани 10 белоглави и 5 черни лешояди.
Images provided by: WWF Greece

Долината на Компсатос е избрана от eкипа на WWF Гърция заради наличието на 2-4 двойки белоглави лешояди, една двойка египетски лешояди, чести посетители са и черните лешояди и дългогодишната съвместна работа с фермери в района. Животновъдите от района са сред малкото останали ползватели на земята там. През лятото те се придвижват към пасища на по-висока надморска височина, където използват стръмните склонове около великолепните скали на тракийската метеора, а през зимата се завръщат отново в селата в низините.

Досега изградени са пет площадки за подхранване, като местата са специално подбрани и се вземат предвид редица ключови фактори, сред които наличие на подходящо за кацане и излитане места, достъпност и възможност за транспортиране на подхранката и други. Петте обекта са оградени, което не позволява проникването на бозайници и разнасяне на останки от животни в района. Изграждането на площадките започва през през март 2019 г. Двадесет животновъди са изразили интерес и подкрепят тази дейност и за целта са подписали необходимите документи от гръцките ветеринарни служби. Досега девет животновъди са поставили мъртъв добитък в „рестораните“. Междувременно WWF Гърция получи разрешение да поставя храна на местата за хранене с цел да оцени реакцията на лешоядите и процеса на адаптация към новите съоръжения. На площадките са поставени и камери, което позволява разпознаване и мониторинг на посетителите на “ресторантите” благодарение на поставените крилометки и пръстени.

След 9 месеца експлоатация на площадките са регистрирани 10 белоглави лешояда и 5 черни. Сред тях са идентифицирани и „гости“ белоглави лешояди от България и Сърбия. Интересни за отбелязване са наблюденията и записите на черни лешояди, маркирани в Националния парк на гора Дадя-Лефкими-Суфли и по-далечни посетители – черни лешояд, освободени в България в рамките на LIFE „Светлото бъдеще за черен лешояд“. Площадката зарадва и още едно чакaно посещение – единствената двойка египетска лешояди долетя на площадката за подхранване веднага след пристигнато от Африка. В началото на пролетта птиците директно разположиха местата за хранене, като станаха най-честите й посетители. Заслужава да се спомене, че една от птиците е  маркирана със сателитен предавател в рамките на проект „Надежка за египетския лешояд“. Предавателят е поставен на младата птици в България през 2012 г., а добрата новина е, че тази година семействоето се увеличи успешно и отгледа потомство  в долината на Компсатос.

Снимка от посещението на животновъди.
Снимката е предоставена от WWF Гърция

През декември WWF Гърция организира демострационно посещение на животновъди от долината на Компсотас в Националния парк Дадя. По време на посещението фермерите имаха възможност да наблюдават лешоядите и да научат повече за значението на грабливите птици и лешоядите за района. Te се осведомига за предизвикателствата и разстоянията, които лешоядите трябва да преодоляват в търсене на храна за един ден от Дадия до Компсатос. Животновъдите бяха запознати  и с дългосрочните усилия за опазване на парк Дадя и важността на общата работа за оцеляването на вида и то на територията на целите Родопите.

Работата на площадките за подхранване ще се поддържа от WWF Гърция до края на проект “Опазване на черните и белоглавите лешояди в Родопите”. Очаква се повече животновъди да подкрепят активно тази инициатива и в резултат на това да виждат повече летящи и размножаващи се лешояди в района в бъдеще.

От екипа на WWF Гърция биха искали да благодарим на: Родопската горска и ветеринарна дирекция, службата за горите и ветеринарите в Язмос, община Язмос, управителния орган на Националния парк Нестос-Вистонида-Исмарида и Тасос и Министерството на околната среда и енергетиката за тяхното сътрудничество и подкрепа на акцията в долината на Компсатос (GR1130012)

Още истории