Още два зубъра се заселиха в Източните Родопи

В края на миналата седмица два зубъра пристигнаха в Източните Родопи. Новите попълнения са дарение от два европейски зоопарка – унгарския зоопарк Сощо край град Ниредхаза и Братиславския зоопарк в Словакия.

Един от двата зубъра в ограждение за адаптация. Снимка: Иво Данчев

Така стадото вече увеличи своята численост и с новите два зубъра вече наброява 11 животни. Припомняме, че през  2019 г. за първи път от столетия в Родопите се роди първото зубърче на свобода, а само това лято стадото нарастна с още две малки. Това показва, че животните се чувстват добре сред родопската природата.

“Транспортът на зубрите е рискова дейност, която може да доведе до стрес и промяна в поведението. Не са редки и случаите на смъртност. Засега животните са добре. Предстои да се адаптират към района и се надявам всичко да мине добре. Дългосрочната ни цел е да подобрим генетичния фонд на популацията в Източните Родопи”, сподели д-р Христо Христов, експерт към фондация По-диви Родопи.

Зубърът, наричан още европейски бизон е един от символите на природозащитата в Европа. Неговата история е пример за това как само в рамките на сто години един вид може да бъде доведен до ръба на изчезването, но с много усилия може да бъде и възстановен. Зубърът е и най-голямото тревопасно животно в Европа и ключов вид за отворените горски екосистеми. В Студен кладенец зубрите съжителстват с елени лопатари, благородни елени, вълци, лешояди и още много редки и застрашени видове животни и птици.

Възстановяването на зубрите в Родопите е съвместна инициатива на Национално ловно-рибарско сдружение Съюз на ловците и риболовците в България (НЛРС-СЛРБ) и Фондация По-диви Родопи и е от част от дейностите по възстановяване на едрите диви тревопасни в Източните Родопи. Двата зубъра са осигурени със съдействието на Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите. 

Още истории