Новият сайт на фондация По-диви Родопи показва дивия свят на Източните Родопи

От днес всеки ще може да опознае отблизо едно от последните запазени диви кътчета на Европа – Източни Родопи благодарение на новия сайт на фондация По-диви Родопи. Сайтът ще предоставя информация на три езика – английски, български и гръцки. С това се надяваме да привлечем не само регионална, но и международна публика.

От сайта ще може да научите още какво е rewilding и как този нов консервационен подход помага за връщането на дивата природа в Европа и Родопите.
От сайта ще може да научите още какво е rewilding и как този нов консервационен подход помага за връщането на дивата природа в Европа и Родопите.

Там всеки ще може да открие интересна и разнообразна информация за някои от ключовите видове в Източните Родопи – диви коне, елени, зубри, лешояди. Ще ви запознаем с любопитни факти за техните навици, биологията на видoвете и ролята им в природата. За по-активните читатели ще има и редовна информация за това как всеки може да се включи и пряко да допринесе за опазването на видовете.

Специален акцент в сайта ще са белоглавите и черните лешояди. На тях е посветена секция, в която е интегрирана цялата информацията от сайта по LIFE проект „Опазване на черните и белоглавите лешояди“. От страницата на сайта ще може да се следи на живо движението на оборудвани с предаватели птици.  Пак там ще споделяме публикации и снимки на птиците, първия им полет, резултати от преброяванията на двата вида и др. В секцията на сайта ще може да се види още един от последните документални филми за хранителните навици на лешоядите и техните любопитни хранителни навици и етикети.

Редовно ще актуализираме сайта с нови снимки, галерии, видеа и документални филми на най-добрите български и европейски фотографи, снимащи дивата природа. Сайтът ще заложи на високото качество на визуалното съдържание. Освен за дивите животни на още по-дивите Родопи, ще говорим  за хората. Пак там място ще намерят и историите на хората, свързани с  опазването на последните диви кътчета и видове и Източните Родопи – местни предприемачи, малки бизнеси. Ще ви разкрием и много интересни подробности около дейностите и работата на екипа.

От сайта ще може да научите още какво е rewilding и как този нов консервационен подход помага за връщането на дивия образ на Европа и Родопите. Най-общо казано rewilding позволява на живите екосистеми  да се върнат към естественото си състояние, дава се свобода на естествените процеси да оформят отново природата на Европа. Главна роля в този процес има връщането на ключови видове, които на места са изчезнали или са намалели поради човешките дейности – елени лопатари и благoродни  елени, диви коне, зубри,  дива коза и други. Всички тези животни са естествено срещащи се европейски тревопасни животни, които могат да поддържат така характерната за Източните Родопи мозайка от открити и гористи чрез природосъобразна паша.

Станете част от нашето диво пътуване и мечтите ни за една по-дива Европа.

Още истории