Лешоядските “ресторанти” в гръцката част на Родопите вече година посрещат своите клиенти – черни и белоглави лешояди и други интересни и редки посетители

Eдна година след отварянето на първите “ресторанти” за лешояди изглежда, че “сътрудничеството“ между животновъдите от долината на Компсатос и „санитарите“ на природата облагодетелствано и двете страни.

M2E170A1L227-291.9049987-291.9049987
Степен орел, "уловен" на една от площадките за подхранване. Източник: WWF- Greece

Стриктните санитарни разпоредби за събирането и  извозването на животински трупове създават редица трудности за животновъдите, като на някои места това става трудно. Заради допълнителните изисквания в разпоредби наличието на храна от домашни животни за лешояди в района е силно ограничено.  Именно затова площадките за подхранване, изградени в рамките на проекта “Опазване на черните и белоглавите лешояди в Родопите”, имат изключително важно значение за осигуряване на храна на мършоядните птици. 

Лешоядите свеждат до минимум разпространението на много опасни болести в района на Компсатос благодарение на безплатните си “услуги”, а в замяна на това животновъдите им предлагат безопасна храна. Това води и до намаляването на риска от отравяне, което според експертите трябва ще доведе до подобряване на размножителния успех и по-голям процент на оцеляване.

През последната година на четири площадки за подхранване са извършени около двадесет изкуствени подхранвания от десет животновъди в проектния район. Освен това  екипът на WWF – Гърция редовно извозва храна между пунктовете за хранене. Общо повече от четири тона месо с произход от кланици и месари са достигнали лешоядските “ресторанти”.

Египетският лешояд Илияз, маркиран в Източни Родопи през 2012 от БДЗП. Източник: WWF Greece

Фото-капаните, инсталирани на пунктовете за хранене, пък ни дават възможност да следим и наблюдаваме всички гости на площадките. Най-често срещаните видове съвсем естествено са постоянните обитатели на долината, сред които белоглави лешояди (годишният мониторинг на белоглавите лешояди регистрира четири активни гнезда в района), мишелови, скални орли, гарвани и врани. През пролетта и лятото една от последните три двойки египетски лешояди, останали в Гърция, се възползваха от “ресторантите”, подчертавайки тяхното решаващо значение за цялостното опазване на лешоядите. През 2019 г. птиците успяха да отгледат едно малко. Тази година същата двойката показа индикации и е много вероятно те да успеят да се размножат отново.

Наскоро на една от площадките е регистрирано още едно интересно наблюдение  на млад степен орел. Преди да продължи пътуването си птицата посещава една  площадката за кратка почивка и хранене. Черните лешояди от национален парк “Дадия-Лефкими-Суфли” и белоглави лешояди от Сърбия и България, които редовно посещават площадките на Компсатос. Това подчертава важната роля и значение на мрежата от площадките за подхранване за опазването на лешоядите в Източните Родопи и на Балканите. 

В рамките на проекта периода 2016 – 2019 г. са в българската страна на родопите пък са регистрирани  168 черни лешояди при общо 106 подхранвания в района на Студен Кладенец в България.

 

Още истории