Стъпка напред за завръщането на черните лешояди в Източните Родопи

Подготовката за предстоящата реинтродукция на черни лешояди в Родопите премина на следващ етап след успешното посещение на екип от испански експерти в края на юли в българския rewilding район.

Реинтродуцираните лешояди ще бъдат докарани от центрове
MARKUS VARESVUO; WILD WONDERS OF EUROPE

Успешно проучване на потенциални места за реинтродукция на черни лешояди даде нов тласък за завръщането на лешоядни лешояди в rewilding района на Източните Родопите през 2021 година. По време на тридневното проучване представители на испанската неправителствена организация GREFA заедно с експерти от Rewilding Europe, По-диви Родопи и местен партньор Българското дружество за защита на птиците (BSPB / Birdlife Bulgaria)  успяха да посетят редица потенциални места в Източни Родопи за освобождаване на редките птици и да изберат място за изграждане на адаптациона волиера, където птиците ще прекарат период на адаптация преди пускането им. Подходящите локации бяха идентифицирани предварително с помощта на ГИС данни и теренни проверки. Тези важни природозащитни дейности са проведени с подкрепата на  козметичната компания Lush, която финансира подготвителния етап на програмата за реинтродукция на черни лешояди в Източните Родопи.

„Нашето проучване установи, че лешояди ще имат достатъчно храна в Родопите, както  домашни животни, така и на диви копитни животни“, споделя наблюденията си Ернесто Алварес, президент на GREFA. „Успяхме също да намерим места с големи дървета, където птиците да могат да построят гнездата си, която се намира в една от ключовите rewilding зони”, сподели още Ернесто. 

„Стремежът ни е да приключим с подготвителната фаза до края на годината“, сподели координаторът на Rewilding Europe’s Дели Сааведра, който също участва в проучването. “Ако в Испания има достатъчно налични лешояди, първите могат да пристигнат още през март 2021 г. или по-късно през годината”, допълва още експерта. 

Крайната цел на програмата за реинтроудкция, осъществявана от фондация По-диви Родопи и местните партньори Българско дружество за защита на птиците е да се установи здрава и естествено растяща популация на черни лешояди от българската страна на трансграничния район на Родопите. Тя ще продължи между пет и седем години и включва множество освобождавания на черни лешояди. В гръцката част на планината, в Националния парк Дадя, се намира  гнездова колония от около 30 двойки.  

Експертите по време на посещението на Източните Родопи.
Снимка: Волен Аркумарев

Черният лешояд е ключов вид, обитавал някога Родопите в България, но изчезнал  преди десетилетия заради въздействието на човека. Очаква се черните лешояди ще подобрят местните хранителни вериги и ще се присъединят към местните популации от белоглав и египетски лешояди, които вече живеят тук. “Всеки вид лешояди има различна “санитарна” роля”, обяснява Сааведра. „Докато белоглавите лешояди се грижат за по-голямата част от месото и червата, черните лешояди ядат сухожилията и други по-твърди парчета от трупа, а египетските лешояди вземат по-малки останки”, споделя още Дели Сааведра. 

Преди да  бъдат освободени, лешоядите ще прекарат няколко месеца в адаптационна волиера след транспортирането им от Испания. Това да им помогне да се аклиматизират, ще бъде разположено в близост до град Маджарово, като изграждането му трябва да започне скоро след по-задълбочена оценка на посетените от експертите на посетените места. 

В допълнение към увеличаването на наличието на естествена храна за всички видове лешояди чрез oсвобождаване на елени, са изолирани повече от 170 електрически стълба Родопите, а дивертори (цветни отражатели), монтирани към електропроводи, за да се предотврати сблъскването на лешоядите с тях и от токов удар.

Организацията GREFA има дълга и успешна история  и опит с реинтродукцията на редица видове, сред които царски орел и белошипа ветрушка и два успешни проекта за реинтродукция на черни лешояди в Испания. През септември двама експерта от екипа  ще посетят един от рехабилитационни и развъдни центрове в Сиера де ла Деманда в Испания, където придобият опит за полагане на грижи за отглеждане на птици във волиери. Уменията и прозренията, придобити в това пътуване, ще бъдат прилага по време на повторното въвеждане на България през следващата година.

Някога черните лешояди са били често срещани в региона на Балканите, но фактори като отравяне, липса на храна и сблъсъци с електропроводи довеждат до тяхното изчезване в България и ограничават разпространението на птиците като гнездящ вид само в Гърция. Концентрацията на птици в една колонията в националния парк Дадия в увеличава риска от изчезване; а създаването на нови колонии ще смекчи този риск и се надяваме да доведе до по-нататъшно възстановяване в други части на Балканите и извън него.

Експертите избраха и място за изграждане на адаптациона волиера, където птиците ще прекарат период на адаптация преди пускането им.
Снимка: По-диви Родопи

В рамките на проекта LIFE  проекта “Опазване на черните и белоглавите лешояди” от години се работи за подпомагане на възстановяването и по-нататъшното разширяване на популациите от белоглави и черни лешояди в българо-гръцката гранична зона на Родопите. Местните екипи, работещи за опазване на лешоядите вече проведе специализирано проучване на черни лешояди от българската страна на Източните Родопи.

Въпреки че отсъства като размножаващ се вид в българските Родопи, черните лешояди от колонията в Дадия посещават района често, за да се хранят. Обаче усилията за насърчаване на размножаването на птиците чрез изкуствено изграждане на гнезда засега се оказаха неуспешни. „Черните лешояди са  живеят в колонии, което ги прави уседнал вид, който рядко се размножават в нов район“, обяснява Сааведра. „Това се случва, разбира се, когато популацията нарастне. Заради инциденти с отравяне и липса на храна,  птиците преминават в България, за да се хранят. Тези фактори също са ограничават  увеличаването на гръцката популация”, допълва още Дели.

 

Още истории