Завръщането на дивата природа: решение за климатичната криза и загубата на биоразнообразие

Днес природозащитни организации от 15 европейски държави призовават за една по-дива Европа и включването на rewilding като един новаторски консервационен подход в Европейската зелена сделка и Стратегията ЕС за биологичното разнообразие след 2020 г. Завръщането на дивата природа има потенциал за значително смекчаване на последиците от изменението на климата и кризата с намаляващо биологично разнообразие.

 

Rewilding помага в борбата с измененията в климата

Вчера еврокомисарят Франс Тимерманс представи Европейската Зелена сделка в Брюксел. Този документ е много амбициозен по отношение на климатичната криза и признава нуждата от незабавни дейности. Въпреки това ние от Rewilding Europe смятаме, че споразумението трябва да постави много по-голям акцент върху  възможностите за по-мащабно възстановяване на природата. Според нас това помогне за справяне както с настоящите извънредни ситуации, свързани с промените в климата, така и с намаляващото биологичното разнообразие.

Като предлага решения, базирани на природата и естествените процеси, rewilding може да помогне за справянето с редица обществени предизвикателства. Rewilding може своевременно и по един рентабилен начин  да ни предпази от наводнения, да сведе до минимум заплахата от пожари, да осигури запаси от питейна вода, да гарантира здравето и благосъстоянието на човека и да стимулира икономически растеж. Rewilding освен това е един от най-практичните и рентабилни начини за смекчаване на климатичните изменения.

Две страни на една и съща монета

Според доклад за 2017 г. относно естествените климатични решения възстановяването на богати на въглерод природни екосистеми като гори естествени тревни площи, крайбрежни местообитания и по-специално торфени зони може да осигури поне 37% от необходимото намаляване на парниковите газове, което да позволи покачването на температурата до границата под 2 ° C до 2030 г. Въпреки това в момента само малка част от инвестициите за изменение на климата се разпределят за такива решения.

„Следователно Европейскията Зелена Сделка трябва да възприеме rewilding като новаторски подход, който може да бъде от полза както за природата, така и за хората“, каза Управляващият директор на Rewilding Europe Франс Шепърс. „Това далеч надхвърля инициативите за масово засаждане на дървета – техническа мярка, която се предлага в тази сделка. Наистина имаме нужда от естествени решения и сега имаме историческа възможност да продължим и увеличим мащаба на такива природни решения в цяла Европа, за да се борим с климатичните промени. Това са две страни на една и съща монета. ”

Присъединете се към нашия Призив за действие (Call to action)

Присъединете се и споделете нашия призив за действие за по-дива Европа.

Rewilding Europe и 15 европейски държави призовават днес широк кръг от участници да се присъединят към нас и услията ни да направим една по-дива Европа. Призоваваме всеки –  от гражданите, политици до финансисти, лесовъди и учени.

Този Призив за действие за по-дива Европа е един от резултатите от среща на водещи rewilding eксперти и практици, проведена в испанския град Куенка в началото на ноември. Той е замислен като публична декларация за цел, принципи и предложени действия и приканваме всички организации, инициативи, групи за действие, НПО, научни институции и компании да ни подкрепят .

„Насърчаваме всички, които са любители на европейската дива природа да покажат своята обществена подкрепа за този документ и да го споделят с приятели и познати“, казва Магнус Силвен от фондация WILD, международна природозащитна организация. „Rewilding e отворен за всички“, добавя Франс. „Този ​​призив за действие показва, че всеки може да изиграе ценна роля за връщането на дивата природа.“

Призивът за действие на български може да намерите тук: Документът в оригинал може да намерите тук.

Ето и организациите, които ни подкрепиха в Призива за действие за една по-дива Европа:

 • ARK Nature, the Netherlands
 • Biotope’s fund for nature, France
 • Ecosulis, UK
 • Natural Forest Academy, Germany
 • Rewilding Apennines, Italy
 • Rewilding Britain, UK
 • Rewilding Europe
 • Rewilding Oder Delta, Germany and Poland
 • Rewilding Portugal
 • Rewilding Sweden
 • Rewilding Spain
 • Rewilding Rhodopes, Bulgaria
 • Rewilding Ukraine
 • SCOTLAND: The Big Picture, UK
 • Suomen Luonnon Villiinnytysyhdistys Ry, Finland
 • WILD Foundation, US

 

Още истории