Белоглав лешояд загина от вятърни генератори в Гърция

Белоглав лешояд бе намерен убит от перката на турбина от ветроенергиен парк в района на Тракия, Гърция в края на септември. Смъртният случай за пореден път подчертава необходимостта от правилно и по-внимателно планиране на вятърни паркове в Гърция и България.

Белоглав лешояд

Посещението на място, последвалите експертни анализи и аутопсия потвърждават, че лешояда умира след сблъсък с вятърната турбина. За констатацията помагат и данните за движението на птицата от поставения през юни 2018 г. сателитен предавател в рамките на проект „Опазване на черните и белоглавите лешояди в Родопите“ (LIFE14 NAT / NL / 000901). Районът на долината Филиури, където бе открита мъртвата птица, е част от eкомрежата Натура 2000 и е обявен за защитена територия поради изключителна орнитологичната му значимост.

На мястото на инцидента вече са поставени 93 вятърни турбини, които изграждат изкуствена преграда за редица защитените и застрашени видове птици в Тракия. Тези 93 вятърни турбини са само част от вече инсталираните 216 вятърни турбини и по-малко от половината от тези, които се предвижда да бъдат поставени в рамките на Специалния устройствен план за възобновяеми енергийни източници в района на Тракия. Смъртта на белоглавия лешояд ясно подчертава необходимостта от по-внимателно планиране и разполагане на вятърните паркове в Тракия.

Загиналият лешояд е на метри от ветрогенератор.
WWF Гърция

Повече от десетилетие екипът на WWF Гърция изследва и предупреждава за опасностите, които могат да възникнат за птиците от развитието на вятърни паркове в региона. В периода 2008 – 2010 WWF Гърция провежда детайлно проучване, което описва въздействието на инсталираните вятърни паркове върху защитената фауна на региона. От WWF Гърция предупреждават неколкократно, че ако този план влезе в действие най-малко 80 хищните птици ще бъдат убити годишно, от които 10 лешояда. Подобна висока смъртност би застрашила оцеляването на много от хищните птици в региона.

“За съжаление нашите прогнози се сбъднаха и вятърните паркове в региона представляват реална заплаха за много птици, включително застрашени видове. Необходимо е компетентните органи да вземат много сериозно предвид тези данни по време на процеса на издаване на разрешителни за нови вятърни паркове “, подчерта г-н Лефтерис Капсалис, научен сътрудник от WWF Гърция.

“Този случай отново показва, че опазването на птиците не може да бъде успешно, ако се извършва само в рамките на националните граници. Необходим е цялостен подход при планирането на енергийната инфраструктура, за да се гарантира оцеляването на популациите на птиците в Родопите. Птицата е маркирана в България и е открита благодарение на бързия обмен на информация и реакция на гръцките колеги. Този инцидент илюстрира и доброто сътрудничество между българските и гръцките организации, които работят съвместно за опазването на птиците от двете страни на границата”, заяви Стойчо Стойчев, Директор Природозащита към Българското дружество за защита на птиците.

WWF Гърция представи конкретни предложения, които позволяват развитието на вятърни паркове в региона, като същевременно осигуряват опазването на ценните, редки видове птици. “Печелившо решение, което гарантира инсталирането на вятърни паркове и намаляването на тяхното въздействие върху птиците, може да се намери. Загиналият от вятърната турбина в Тракия лешояд изпраща силно послание към Министерството на околната среда и енергетиката: предстоящият преглед на Специалния устройствен план за възобновяеми енергийни източници трябва да гарантира, че опазването на биологичното разнообразие ще представлява, заедно с ветровия потенциал, основен критерий за приоритетите, които ще определи “, заяви д-р Йоли Христопулу, директор по въпросите на природата в WWF Гърция.

 

Още истории