Продължават дейностите за възстановяването на благородния елен и елена лопатар в Източните Родопи

Продължава работа по връщането на благородните елени и елените лопатари в дивата природа на Източните Родопи. През февруари в района на Студен кладенец бяха транспортирани и освободени девет благородни елена. Те се чувстват много добре и вече опознават района.

Благороден елен и малък елен лопатар в Студен Кладенец, Източните Родопи.
Мехмед Пайтар

Пo-късно през тази година към тях ще се присъединят още животни. През изминалата седмица бе освободена и група елени лопатари в района на Тинтява, Източните Родопи. Добре се развиват и освободените през последните три години благородни елени в Ловното стопанство „Студен кладенец“. През изминалото лято отново има наблюдения на малки благородни еленчета.

На част от благородните елени ще бъдат поставени GPS GSM  предаватели, които ще позволят да следим движеният им. В началото на годината GPS GSM предаватели бяха поставени на пет елена лопатаря. Екипът разполага и с фотокапани за по-добро непрекъснато наблюдение на животните в района.

Фондация “По- диви Родопи” в сътрудничество с местни ловни сдружения и СЛРБ oт години работи за възстановяване на благородния елен в Източните Родопи. До този момент в тази част на Родопите са освободени над 30 благородни елена. Плановете на фондацията включват разселване на над 50 благородни елена и 200 елена лопатаря на няколко места в Източните Родопи. Разселените животни няма да бъдат ловувани минимум 5 години. Целта на проекта е след десет години в тази част на Източните Родопи да има популация от минимум 50 свободно живеещи благородни елена и 300 елена лопатаря.

Благородният елен е едно от често рисуваните диви животни в тракийските гробници.  За съжаление почти е изчезнал от района заради бракониерство. В момента има запазени няколко десетки екземпляра  по граничните части на Източните и Западните Родопи в Държавно ловно стопанство “Женда”.

Връщането на едрите тревопасни е важна природозащитна дейност, която  се извършва в рамките на LIFE+ проекта “Опазване на черните и белоглавите лешояди в Родопитe”, изготвен от Rewilding Europe в партньорство с фондация По-диви Родопи и Българското дружество за защита на птиците от българска страна.

Още истории