Нови маркирани белоглави лешояди в Източните Родопи

Седем белоглави лешояда бяха уловени и маркирани през през изминалата седмица в Източните Родопи. Птиците са маркирани oт екип на Българско дружество за защита на птиците и с цветни пръстени и крилометки с уникални номера, което ще подпомогне идентифицирането на лешоядите сред дивата природа. Също така са взети биологични проби за изследване на здравословното им състояние.

На част от птиците са поставени GSM-GPS предаватели, които позволяват проследяването на движението на птиците.
Снимка: БДЗП

 

Всички птици са полово незрели на възраст между 1 и 4 години. През юли предстои маркирането на още 2 млади пилета в гнездата. Общо през последните две години са маркирани 25 птици.

На част от птиците са поставени GSM-GPS предаватели, които позволяват проследяването на движението на птиците. Маркираните птици с GPS предаватели ще ни позволят да разберем повече за причините за смъртност, екологията, придвижванията им, местата на зимуване на младите птици и други важни за тях места в трансграничния район на Родопите. Тези данни впоследствие ще се обобщят и ще се използват при мерките и дейностите по опазване на вида. Резултатите от проучването ще ни помогнат да определим най-рисковите за лешоядите райони, където ще се предприемат конкретни природозащитни мерки като изолиране на рискове електропроводи, борба с отровите чрез специализиран отряд за борба с отровите, изкуствени подхранвания и др.

На част от птиците са поставени GSM-GPS предаватели, които позволяват проследяването на движението на птиците.
Снимка: БДЗП

Дейностите по опазване на вида се извършват в рамките на петгодишния LIFE проект “Опазване на черните и белоглавите лешояд в Родопите”, разработен от Rewilding Europe, в партньорство с Фондация “По-диви Родопи”, Българското дружество за защита на птиците, WWF Гърция, Фондация за опазване на лешоядите и Гръцкото орнитологично дружество. Проектът цели да възстанови и разшири популациите на белоглавия лешояд и да се върне черния лешояд в тази част на Балканите.

Още истории